جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۷ دقیقه به وقت تهران

حال ناخوش اين روزهاى صنعت هتلدارى

 گرچه آمار ورود گردشگران خارجى بويژه از كشورهاى همسايه به جمهوري اسلامي ايران افزايش قابل توجهي داشته است ولى بررسي ها نشان مي دهد اين روند افزايشي با توجه به نوع و كيفيت هزينه و اقامت اين گروه از گردشگران هنوز نتوانسته است بطور چشم گيري منجر به افزايش ضريب اشغال و درآمد صاحبان مراكز اقامتى و پذيرايى كشور در مقابل كاهش شديد سفرهاي داخلي شود.

حال ناخوش اين روزهاى صنعت هتلدارى

  گرچه آمار ورود گردشگران خارجى بويژه از كشورهاى همسايه به جمهوري اسلامي ايران افزايش قابل توجهي داشته است ولى بررسي ها نشان مي دهد اين روند افزايشي با توجه به نوع و كيفيت هزينه و اقامت اين گروه از گردشگران هنوز نتوانسته است بطور چشم گيري منجر به افزايش ضريب اشغال و درآمد صاحبان مراكز اقامتى و پذيرايى كشور در مقابل كاهش شديد سفرهاي داخلي شود.
      صنعت گردشگرى ايران متكى به بازار داخلى است و برهم خوردن تعادل درآمد و هزينه خانوار ايراني در سال گذشته و تشديد آن در سال جاري اقتصاد حاكم بر فعاليت هاي خدماتي و گردشگري اين مراكز را با بحران مواجه ساخته است. اين موضوع تقريبا در سطح كشور و به نسبت توزيع و تراكم سفرها، اثرات ملموس خود را بر  كسب وكار صاحبان مشاغل اين بخش اعم از واحدهاي اقامتي و پذيرايي، مراكز خريد، فروشندگان صنايع دستي و صنعت حمل و نقل بجا گذاشته است. با وجودي كه هم اكنون اكثر نقاط كشور در زمان شلوغي فصلي سفر(high season) بسر مي برند و تعطيلات سنتي سه ماه تابستان شروع شده است ولي همچنان صنعت هتلداري ما حتي در مقاصد اصلي سفر و شهرهاي زيارتي همانند مشهد مقدس از رونق لازم برخوردارنيست.
     در چنين شرايطى مديران و صاحبان هتل هاى كشور براى حفظ بقاى خود مجبورند هزينه هاى ارتقاء كيفيت خدمات و سرويس، بازسازى و نوسازى، تبليغات و بازاريابى و آموزش را به حداقل ممكن رسانده و متاسفانه درگير مسايل غيرحرفه اي براي جبران هزينه هاي جاري و نگهداري شوند.
١- حراج قيمّت ها، تخفيف هاى غير قابل باور مديران هتل ها آن هم در فصل به اصطلاح شلوغى سفر( high season)
٢- رقابت ناسالم درون صنفي براى افزايش سهم بيشتر از بازار به منظور تامين هزينه هاي جاري و پرداخت بدهى ها به سيستم بانكى
٣- رونق بازار واسطه گري و دلالي براي فروش خدمات هتل
٤- ورود سايت ها و شبكه هاى اجتماعى رزرو و فروش اتاق و ايجاد رقابت ناسالم در ارايه تخفيف هرچه بيشتر بدون توجه به منافع مديران و بهره برداران هتل ها. اين پديده ممكن است در كوتاه مدت منجر به افزايش ضريب اشغال در هتل شود ولي در دراز مدت منجر به فرسودگى نيروي انساني، تجهيزات، تأسيسات و در نهايت زيان هتل خواهد شد.

 

هتلداران ما در شرايط موجود از واحد اقتصادي و خدماتي خود انتظار سوددهي ندارند. آنان درپي مديريت هزينه ها براي پيشگيري از كسري صندوق درآمدي خود هستند تا به اميدي روزي كه شرايط معيشتي مردم بهتر و روابط سياسي و اقتصادي برون مرزي ما رو به بهبودي رود.
١- افزايش غير متعارف مواد غذايى و پروتئيني، سلولزي، شوينده و پاك كننده و اقلام يكبار مصرف اتاق مهمان
٢- افزايش نامتعارف حقوق و دستمزد بدون توجه به منابع درآمدي جديد
٣- افزايش هزينه هاى انرژى ، آب و فاضلاب
٤- به حداقل رسيدن سفرهاي ماموريتي كارمندان دولتي به استانها
٥- كاهش شديد پيمان كاران، كاركنان و كارمندان شركت هاى خارجى مقيم در هتل ها
٦- به حداقل رسيدن سفرهاى تجارى، بازرگانى، نمايشگاهى و ديپلماتيك خارجي به كشور
در كنار بى پولى عمومى مردم بويژه قشر متوسط جامعه( كارمندان و كارگران حرفه اى) و افزايش هزينه هاي حمل و نقل باعث حذف و كم رنگ تر شدن سفرهاي داخلي از سبد هزينه اي خانوار شده است كه تاكنون عواقب زير را به دنبال داشته است:
١- كاهش تعداد سفرهاي سنتي و فصلي خانواده ها و جايگزيني هتل ها با درجه پايين تر از ٤ و ٥ ستاره براي اقامت و آسيب جدى به درآمد و اقتصاد اين نوع از هتل هاي صاحب برند
٢-كاهش متوسط ميزان ماندگاري مسافر و اقامت در هتل ها
٣- كاهش نگران كننده تعداد مهمانان استفاده كننده از رستوران هاى هتل 
٤- كاهش نيروى انسانى شاغل در هتل ها به خاطر افزايش دستمزد كاركنان
٥- تشديد و تحميل فشار به كاركنان هتل به علت كاهش و اخراج نيروهاى خدماتى براي جبران هزينه ها
٦- تنزل كيفيت عمومى سرويس اقامتى و پذيرايى در هتل ها و تقليل سطح استانداردهاى كيفيت خدمات فنى
٧- عدم مقرون به صرفه بودن آموزش كاركنان و نگهدارى آنان و روي آوردن به كاركنان فصلي و غيرحرفه اي
٨- حذف و كاهش بودجه هاى بازاريابي، تبليغاتي و نمايشگاهي داخلى و خارجى
٩- كاهش قابل ملاحظه مهمانى ها، مراسم ها و همايش ها در هتل ها
١٠- افزايش نارضايتى كاركنان هتل ها و مراكز پذيرايى به علت فشار زياد بر آنان.
      حذف حق سرويس، بيلان، كارانه، كفش و لباس، سرويس رفت و آمد، كاهش تقبل هزينه بيمه هاى تكميلى براى درمان از سوى كارفرما(تعداد و تعهدات)، حذف بودجه هاى آموزشى و حذف پرداختى هاى نقدي و غيرنقدي فصلى و مناسبتى از جمله مواردي است كه موجبات فرسودگى و تشديد نارضايتي نيروى انسانى شاغل به عنوان مهمترين سرمايه هتل را فراهم ساخته و قطعا نمي توان از كارمند ناراضي، خدمات استاندارد شده اي را انتظار داشت كه منجر به افزايش سطح رضايتمندي مهمان شود.
     در فصل شلوغى سفر متاسفانه ضريب اشتغال هتل هاى صاحب نام و برند كشور به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است كه اين شرايط در صنعت هتلدارى ايران كم سابقه و شايد هم بى سابقه باشد.
    دوستان در سازمان متولي صحيح مى فرمايند كه تحريم ها بر تعداد ورود گردشگران خارجى به كشور اثرى نداشته است ولى اين را هم قطعا مى دانند كه تحريم ها و ادامه آن، گردشگرى داخلى به سوى ورشكستگى كامل سوق مى دهد و صنعت و فعاليتى كه مى رفت بيشترين اشتغال را در كشور ايجاد كند، هم اكنون موجبات اخراج اجبارى كاركنان اين صنعت را نه تنها پديد آورده بلكه موجب خروج ناخواسته كارفرمايان، صاحبان كسب و كار و كارآفرينان اين بخش مهم اقتصاد فرهنگ شده است.
    البته قصه پر غصه دفاتر و شركت هاى خدمات مسافرت هوايى و گردشگرى كه حكايت دردناك خاص خودش را دارد...!؟
   و فارغ التحصيلان بيكار و نااميد رشته ها و گرايش هاى صنعت گردشگرى در بيش از ٢٣٠ دانشگاه، دانشكده، پيام نور و علمى و كاربردى كشور كه صد البته حكايتى دردناكتر...!؟
     شكي نيست كه همكاران ما در سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با دستان خالى و ضعف مفرط منابع مالى تاكنون نيز از جان مايه گذاشته و ايثار و تلاش كرده اند تا وضع از اين بدتر نشود كه از اين لحاظ بايستى به آنان خداقوتى گفت و ما نيز در اين مقال روشن است كه تعرضى به آنان نداريم. اما، ما و آنان نيك مى دانيم كه شرايط موجود خارج از اختيارات و اراده آنهاست ولى به هر حال اين وضع و عملكرد بخشى از واقعيت امروزين صنعت هتلدارى و گردشگرى ماست كه غيرقابل انكار است...!
«حال گردشگرى كشور ما خوب است ولى تو باور نكن!؟ »
على رحيم پور - ٢٠ تيرماه ١٣٩٨

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک ۳۱۴ تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ -۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۲۳۹۹ ایمیل: info@irtourex.com