جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۸ دقیقه به وقت تهران

وزارتخانه جدید گردشگری مبارک است؛ انگار که به هدف رسیدیم!

همه جای دنیای پیشرفته و کشور های موفق در زمینه گردشگری را که نگاه کنیم برخلاف کشور ما شکل سازمان هدف نیست بلکه وسیله ای است برای رسیدن به هدف.

وزارتخانه جدید گردشگری مبارک است؛ انگار که به هدف رسیدیم!

همه جای دنیای پیشرفته و کشور های موفق در زمینه گردشگری را که نگاه کنیم برخلاف کشور ما شکل سازمان  هدف نیست بلکه وسیله ای است برای رسیدن به هدف.  در حقیقت اول برنامه تهیه می شود و بعد متناسب با برنامه و با توجه به برنامه ، سازمان مجری طراحی می شود.

  مشکل اساسی ما اینست که برنامه نداریم و اصلا به برنامه ریزی و تفکر دراز مدت اعتقاد نداریم.  کافی است که به شکل و اندازه و کیفیت واحدهای برنامه ریزی سازمانها و وزارتخانه ها نگاه کنیم تا به این نتیجه برسیم. مجلد های زیبایی که به اسم برنامه در کتابخانه مقامات عالیرتبه خاک می خورد  اکثرا بدور از واقعیات و برمبنای اطلاعات ناقص تهیه شده و چون هیچ وقت اجرا نشده اند فاقد بازخورد های لازم برای  اصلاح هستند. بسیاری از مدیران برنامه ای را ارائه می دهند و پس از تصویب بودجه دیگر کاری با ان ندارند و فقط از سرفصل های ان استفاده می کنند. تامین مالی هم معمولا با تاخیر و ناقص انجام می شود در نتیجه عملا اجرای همان برنامه ناقص هم میسر نیست.  

خلاصه کلام انکه موفقیت در هیچ زمینه ای بدون استفاده از نگرش و روشهای مدیریت علمی میسر نیست. گردشگری نیازمند برنامه استراتژیک و سازمان متناسب انست. تمام سازمانها و وزارتخانه های کشور به نوعی به گردشگری مربوطند.  نظام هماهنگ کننده ای  براساس یک برنامه جامع، با مکانیزم های اطلاعاتی و  بروز رسانی ضرورت دارد تا امکان موفقیت فراهم شود.

نادراینانلو ظفری – کارشناس ارشد مدیریت و ارتباطات

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک ۳۱۴ تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ -۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۲۳۹۹ ایمیل: info@irtourex.com