جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۲۷ دقیقه به وقت تهران

آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن متخصصان گردشگری ایران

بدنبال عدم حصول اکثریت و در نتیجه رسمیت نیافتن نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن متخصصان گردشگری ایران در تاریخ 14 آبان ماه، دبیرخانه این انجمن برگزاری نوبت مجمع عمومی را طی اطلاعیه ای به شرح زیر انتشار داد:

آگهی دعوت به مجمع عمومی انجمن متخصصان  گردشگری ایران

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن متخصصان گردشگری ایران می رساند:

نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه انجمن متخصصان گردشگری ایران روز سه شنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰ در محل سالن کارون هتل پارسیان تهران واقع در بزرگراه  یادگار امام(ره) - خروجی بزرگراه شهید چمران جنوبی برگزار خواهد شد.

 دستور جلسه

۱ - ارائه گزارش فعالیت های انجمن توسط یکی از اعضای هیات مدیره و تصویب آن در مجمع

۲- ارائه گزارش مالی و تصویب آن در مجمع 

۳- ارائه گزارش بازرس انجمن

۴انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس جدید برای مدت دو سال طبق بند ۲/۲ از ماده ۷ اساسنامه

قابل ذکر است که برابر بند یک از ماده۲۱ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ،  نوبت دوم مجمع عمومی باهر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.

برای شرکت در جلسه مجمع عمومی، همراه داشتن کارت معتبر عضویت انجمن الزامی می باشد

 

                                                                                                           جواد قاسمی                                                                                                                                                                                       مدیرعامل

 

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک ۳۱۴ تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ -۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۲۳۹۹ ایمیل: info@irtourex.com