یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۵ دقیقه به وقت تهران

بزودی برنامه "طبقه بندی اروپایی مهارت ، صلاحیت ، مشاغل و مدارک تحت عنوان اسکو*(ESCO)

با اجرای همزمان در ۲۸ کشوراتحادیه اروپا به صورت بومی شده با همکاری دانشگاه روش شناسی پاریس (MGU) و همکاری اساتید و مدیران برجسته کشوری مورد تایید این دانشگاه ، در ایران آغاز بکار می کند.

بزودی برنامه

بزودی برنامه "طبقه بندی اروپایی مهارت ، صلاحیت ، مشاغل و مدارک تحت عنوان 
 اسکو*(ESCO)
European Standard of Competences*


با اجرای همزمان در ۲۸ کشوراتحادیه اروپا به صورت بومی شده با  همکاری دانشگاه روش شناسی پاریس (MGU)  و همکاری اساتید و مدیران برجسته کشوری مورد تایید این دانشگاه ، در ایران آغاز بکار می کند.
در این برنامه، مشاغل مورد نظر  به صورت تخصصی مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرند و پس از طی مراحل ارزیابی مهارت سنجی و بررسی مدارک  به واجدین شرایط گواهی نامه مهارت شغلی" مدیر روابط عمومی "" مدیر رویداد "و یا  "مدیر برندسازی" و ...گواهینامه شغلی از دانشگاه فرانسه اعطا می شود.


این‌ گواهی نامه در تمام کشورهای اروپایی  از اعتبار خاصی برخوردار است ...

بیاییم روابط عمومی راهبردی را 
با استاندارد جهانی مدیریت کنیم

آدرس: تهران شهرک غرب بلوار دادمان خیابان میلاد 4 پ 1 طبقه اول تلفن: 88579727-021 فکس: 88579726-021 ایمیل: info@irtourex.com