یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۴ دقیقه به وقت تهران

جلسه هفدهم هیات مدیره انجمن متخصصان گردشگری برگزار شد.

هفدهمین جلسه هیات مدیره انجمن متخصصان گردشگری ایران در دوره دوم با حضور آقایان غلامحسین خسروآبادی، علی رحیم پور، علی غم خوار،مسعود فاضل و جواد قاسمی روز سه شنبه 27 آذرماه دردفترارگ جدید بم برگزار شد.

جلسه هفدهم هیات مدیره انجمن متخصصان گردشگری برگزار شد.


دراین جلسه بحث تامین منابع مالی به منظور پیشبرد برنامه های جاری انجمن مطرح و از سوی حاضرین راه حل هائی برای آن ارائه گردید.

همچنین در حضور مهمان جلسه، نحوه حضورفعال انجمن در فضای دیجیتالی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد علاوه بر تقویت کیفی وب سایت، روش های توسعه کمی مخاطبان هدف براساس راهبردهای انجمن و در چارچوب خط مشی ترسیمی برای سایت مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مصوب شد طرح های مربوطه دراین زمینه عرضه شود.

علاوه براین پیشنهادهائی در خصوص طرح های توسعه ای گردشگری در استان های شمالی کشور و منطقه 22 تهران و در خصوص نقش و جایگاهی که برای انجمن دراین زمینه می توان متصور شد راهکارهائی ارائه گردید.

پیش بینی امکانات و فضای آموزشی برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با حرفه گردشگری در منطقه شمال غرب تهران از دیگر دستاوردهای جلسه مزبور بود.

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک ۳۱۴ تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ -۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۲۳۹۹ ایمیل: info@irtourex.com