چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۰ دقیقه به وقت تهران

کانون ملی هماهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شرح وظایف کانون:

  • فراهم آوردن زمينه لازم براي ايجاد ارتباط و تفاهم بين کليه دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط
  • انجام اقدامات لازم به منظور برقراري هماهنگي فيمابين وظايف دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط 
  • بررسي و ارائه راهکارهاي مناسب به منظور هماهنگ نمودن خدمات مورد نياز گردشگران داخلي و خارجي
  • مطالعه و بررسي به منظور ارائه پيشنهادهاي اجرائي مورد نياز جهت طرح و اتخاذ تصميم در کانون ملي
  • همکاري با واحدهاي ذيربط سازمان
  • بررسي در خصوص پيشنهادهايي که از سوي واحدهاي ذيربط جهت طرح در کانون ملي هماهنگي ارائه مي شود و تکميل اطلاعات و سوابق مورد نياز آنها
  • تهيه دستور جلسات کانون ملي هماهنگي و ارسال براي اعضاء کانون و دعوت از آنها براي شرکت در جلسات مربوط
  • ابلاغ مصوبات کانون ملي هماهنگی به مقامات ذيربط و انجام پيگيري هاي لازم براي اجراي آنها
  • تهيه و تنظيم گزارش از چگونگي اجراي مصوبات کانون ملي هماهنگي جهت ارائه به مقامات ذيربط

اقدامات اجرایی کانون :

- تهیه و ارسال مصوبه تصمیم کانون ملی هماهنگی گردشگری به میراث فرهنگی و صنایع­دستی

-تدوین برنامه سالیانه کانون،تقویم جلسات،ارائه پیشنهادات و اخد نظر اعضاء برای دستور و کار جلسات

- ایجاد کارگروه متناسب با الویت­های پیشنهادی

- راه­اندازی و فعال کردن کانون هماهنگی استان­ها

- تهیه احکام اعضاء کانون ملی و روسای کانون استان­ها

- تدوین و تکمیل شرح وظایف و ساختار

ساختار  کانون :

ریاست کانون ، دبیرکانون ، کارگروه مطالعات، کارگروه برنامه ریزی و کارگروه نظارت بر اجرای مصوبات

در بهمن ماه سال 1397دکتر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث، صنایع دستی و گردشگری طی حکمی آقای دکتر سیدمحسن امامی را به سمت دبیراین کانون منصوب کرد.

قابل ذکر است آقای دکتر محسن امامی عضو هیات مدیره انجمن متخصصان گردشگری ایران و رئیس کارگروه تخصصی علمی ( آموزش، پژوهش و امور دانشجوئی ) این انجمن  نیز می باشد.

تصویر حکم دبیر کانون:

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک ۳۱۴ تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ -۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۲۳۹۹ ایمیل: info@irtourex.com