یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۷ دقیقه به وقت تهران

درباره انجمن


مقدمه :
"گردشگری" وبه مفهوم جامع تر آن " جهانگردی" امروزه گسترده ترین فعالیت در بین دیگر فعالیتهای جوامع جهانی بشمار می رود وبا سرعتی فزاینده درحال گسترش است.همه کشورهای گیتی برای بهره گیری از مزایا و منافع فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن در رقابتی تنگاتنگ هستند.

دولتهای جهان با واقع نگری و به تجربه دریافته اند که بهره مندی از اینگونه مزایا بصورت پایدار بدون حضور و کمک دست اندرکاران و متخصصان فن امکانپذیر نخواهد بود.

علی هذا ، به منظور بهینه سازی خدمات مربوط و جامع نگری نسبت به ابعاد گوناگون و پیچیده آن ، و با عنایت به سیاستهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جذب مشارکت همگانی ، تعدادی از دست اندرکاران این صنعت برآن شدند تا با تشکیل انجمنی تحت عنوان "انجمن متخصصان گردشگری ایران" در راستای نیل به اهداف مذکور در اساسنامه مزبور پیشگام شوند.

امیدوار است تلاشگران این عرصه و علاقه مندان به توسعه ، رشد و پایداری این صنعت در نیل به اهداف بلند این انجمن که بدون تردید به اشتغالزائی ، شکوفائی اقتصادی ، ایجاد وفاق ملی و تعامل فرهنگی بیشتر بین تیره های مختلف داخل ایران و نیز جامعه جهانی خواهد انجامید و درسند چشم انداز بیست ساله کشور نیز برآن تاکید گردیده است ، آن را یاری رسانند.

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک ۳۱۴ تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ -۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۲۳۹۹ ایمیل: info@irtourex.com