یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۴:۲۱ دقیقه به وقت تهران

عضویت

براساس وظایف تعریف شده برای این انجمن  و به موجب بند 5 از ماده 7 اساسنامه انجمن  متخصصان گردشگری ایران، عضویت دراین سازمان مردم نهاد در قالب اشکال پیوسته و افتخاری و درچارچوب شخصیت های حقیقی و حقوقی پیش بینی گردیده است.
 دراین رابطه مجموعه نوشتارهائی متشکل از شیوه نامه پذیرش، مراحل و روند عضوگیری، مدارک موردنیاز و پرسشنامه تدوین شده برای این امر طراحی و عرضه گردیده است و درپی آن فهرست اعضای انجمن در 2 قالب مجزا با ماهیت های حقیقی و حقوقی ارائه می گردد.
 

آدرس: تهران شهرک غرب بلوار دادمان خیابان میلاد 4 پ 1 طبقه اول تلفن: 88579727-021 فکس: 88579726-021 ایمیل: info@irtourex.com