چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۰۰ دقیقه به وقت تهران

سال 97

3 آذر1397
در دیدار مدیران انجمن متخصصان گردشگری ایران با معاون گردشگری میراث :
توافق همکاری انجمن متخصصان با معاونت گردشگری میراث


اعضای هیات مدیره انجمن متخصصان گردشگری ایران متشکل از آقایان فاضل، سیدمحسن امامی، سیدمحمدحسینی، اکبر غمخوار ، علی غمخوار، جواد قاسمی، داریوش نیکنام و میر معصومی کارشناس حوزه گردشگری روز شنبه سوم آذرماه با حضور در دفتر آقای ولی تیموری معاون جدید گردشگری سازمان میراث ضمن عرض خیرمقدم به ایشان بابت انتصاب در پست جدید با طرح مشکلات و کمبودهای این بخش، زمینه های همکاری مشترک را مورد بررسی قرار دادند.  
دراین دیدار مدیران حاضر در جلسه ابتدا با بیان ظرفیت ها و توانمندیهای انجمن در سه محورپژوهش، آموزش و مشاوره درعرصه گردشگری، کاستی های  موجود دراین بخش را برشمرده و برای رفع آن راهکارهائی نیز ارائه نمودند.
ضرورت  ساماندهی تحلیل های  کیفی آمارهای منتشره از طرف سازمان میراث،اولویت بخشی و برنامه ریزی جامع بر روی مقاصد گردشگری بمنظور اجتناب از اتلاف منابع، تقویت هماهنگی میان دفاتر مسافرتی  و ایرلاین ها،ساماندهی و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و عوارض ارزش افزوده مترتب بر بخش گردشگری از جمله نکات مورد توجهی بود که  اعضای حاضر در جلسه مطرح نمودند.
همچنین مدیران انجمن آمادگی خود را برای همکاری در محورهای گوناگون فعالیتی نظیر استانداردسازی فعالیت های توسعه ای، تدوین شیوه های بازاریابی و اطلاع رسانی تحت عنوان معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مقصد گردشگریف ساماندهی و یکپارچ سازی آمارهای کمی و کیفی گردشگری از طریق تدوین دستورالعمل های مرتبط از طریق تعریف پروژه های گوناگون برشمردند.
علاوه براین، حضور نماینده انجمن متخصصان گردشگری ایران در شورای عالی گردشگری به عنوان یکی ازخواست های اساسی حاضرین  درجلسه مطرح گردید.
 

 

دراین ارتباط آقای تیموری با استقبال از پیشنهادهای ارائه شده و نیازهای سازمان میراث و تاکید بر رویکرد سازمان در جهت برون سپاری فعالیت ها، خواستار همکاری طرفین با تعریف پروژه های مورد توافق گردید.
معاون گردشگری سازمان میراث ضمن برشمردن پروژه هائی در خصوص :
توسعه گردشگری با محوریت گردشگری ورودی، تدوین قانون جامع گردشگری با تاکید بر نحوه تعامل با سایر ارگان ها و دستگاه های سیاستگذار و اجرائی دارای نقش دراین صنعت، تدوین دستورالعمل ویژه بخش گردشگری برای فرآیند محاسبه و اخذ مالیات و ارزش افزوده و تدوین شیوه نامه استانداردسازی روش های آماری کمی و کیفی وآنالیز آنها ، آمادگی خود را برای عملیاتی کردن پروژه های مزبور با همکاری انجمن اعلام نمود.
قابل ذکر است دکترولی تیموری در مهرماه جاری طی حکمی از سوی آقای علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی به سمت معاون گردشگری این سازمان منصوب گردید.پیش از این آقای محمد محب خدائی عهده دار این سمت بود.
 

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، خیابان شهید استاد مطهری ، پلاک ۳۱۴ تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ -۰۲۱ فکس: ۸۸۳۰۲۳۹۹ ایمیل: info@irtourex.com